Tchajwanský dar linek na výrobu respirátorů České republice konečně nachází zamýšlené využití. Řešení této záležitosti nebylo snadné, ale výsledek je mimořádně zajímavý. Aby mohlo být všech 5 výrobních linek plně využito, a to nejen k rychlé výrobě stále tolik potřebných respirátorů ale také k vývoji a výzkumu nových nanomateriálů a technologických postupů, bylo založeno Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů. V něm se spojují dvě silné společnosti, přičemž každá drží poloviční obchodní podíl. Vývoj pokročilých (nano) materiálů zajistí česká biotechnologická společnost InoCure s.r.o., která patří mezi evropskou špičku ve svém oboru. Výrobní know-how v tomto spojení garantuje společnost GOOD MASK s.r.o., která již dnes disponuje výrobní kapacitou 250 000 respirátorů FFP2 denně a patří k největším tuzemským výrobcům.

Klíčovým aspektem Evropského centra pro vývoj a výrobu respirátorů je důraz na český původ
všech hlavních materiálů k výrobě respirátorů. Výrazně se tak odlišuje od některých českých
výrobců, kteří klíčové filtrační a další potřebné materiály dováží zejména z Číny a v ČR jen
výrobky kompletují, přičemž nad jejich kvalitou není možná nezbytná kontrola. Česká linie
celého procesu výroby od základního materiálu je tak důležitá nejen jako záruka zajištění
konstantní vysoké kvality, ale zapojením mnoha českých subdodavatelů zůstává profit a hlavní
přidaná hodnota, včetně vývoje a inovací, v Česku.
Profesor Josef Šedlbauer z Technické Univerzity v Liberci, který stál od prvních dnů pandemie v
popředí aktivit směřujících k sériové výrobě filtrů a ochranných prostředků dýchacích cest,
novinku komentuje: “Jarní krize v dodávkách ochranných prostředků natvrdo ukázala, že v
zájmu naší bezpečnosti musíme být schopni strategicky důležité materiály a výrobky zajistit
sami. Svobodný mezinárodní obchod je skvělý, ale u základních věcí prostě musíme mít
kapacitu doma. Jsem rád, že se v tuzemsku našly firmy schopné spolupracovat a stát se
významným producentem a inovátorem i v celoevropském měřítku. Se společností GOOD
MASK již dlouhodobě spolupracujeme a rádi tuto spolupráci rozšíříme o další subjekty, včetně
zahraničních”.
Dušan Zvěřina, výkonný ředitel a majitel společnosti Obrokov, zaměřující se na výrobu
strategických filtrů z materiálu meltblown, na jejichž vývoji spolupracoval s Technickou
Univerzitou v Liberci, dodává: “Je fantastické, že se v naší zemi nachází tolik akčních
jednotlivců a firem, reagujících na aktuální výzvy. Zřejmě se nám podařilo nejen zajistit plnou
tuzemskou soběstačnost ve výrobě ochranných prostředků, ale máme ty nejlepší předpoklady i
pro export. Jsem mnohem raději, když se nám daří vyvážet výrobky s přidanou hodnotou, než
když exportujeme samotný filtrační materiál pro výrobu. Český zákazník má pro mě vždy
přednost a během jarní pandemie jsem byl nucen z kapacitních důvodů odmítat zahraniční
zájemce. Ačkoli jsme v této oblasti všichni nováčci, velice rychle se nám daří vzájemnou

spoluprací mnohaletý náskok, převážně čínské konkurence, dotahovat. Filtrační účinnost se
nám daří průběžně zvyšovat, při zlepšování prodyšnosti materiálu, přestože tyto parametry
působí většinou proti sobě. Společnosti GOOD MASK dodáváme dosud veškerý filtrační
materiál a není pro nás problém vykrývat ani zvýšenou potřebu.”
GOOD MASK s.r.o. stála u zrodu výroby ryze českých respirátorů FFP2, když v jarních
měsících vznikla v reakci na nedostatek kvalitních ochranných prostředků za dostupné ceny. Od
té doby investovala již desítky milionů korun do vývoje, dalšího rozvoje výroby a neustálého
zvyšování kvality svých výrobků. Pro respirátory FFP2 obdržela nedlouho po svém vzniku
zkrácený certifikát z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, prokazující shodu vybraných
parametrů normy ČSN EN 149:2001, klíčových k ochraně před onemocněním covid-19. Dále
získala evropskou certifikaci respirátoru speciálně proti covid-19 a očekává vydání plné české
certifikace na nově vyvinutý nano respirátor, který na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce
splnil veškeré klíčové testy dle příslušných norem. Tento výrobek je tak již prvním viditelným
plodem spolupráce se společností InoCure. Respirátory značky GOOD MASK jsou dodávány
nejen do mnoha tuzemských i evropských zdravotnických zařízení, humanitárních organizací,
státních institucí a podniků, ale jsou výrazně zastoupeny i v maloobchodních řetězcích, jakými
jsou například Lidl, Tesco, Norma, sítě čerpacích stanic či internetové supermarkety Rohlík.cz a
Košík.cz.
Majitel a ředitel společnosti Mgr. Martin Ladyr uvádí: “Získáním dalších výrobních kapacit v
rámci spolupráce uvnitř Evropského centra pro vývoj a výrobu respirátorů se naše výrobní
kapacity zvýší až k úrovni 500 000 respirátorů denně, což z nás činí nejen bezkonkurenčně
největšího výrobce v ČR, ale i velice významného hráče v rámci celé EU. Při tomto množství se
nám podaří dosáhnout i vysokých úspor nákladů, což koncovou cenu našich respirátorů
výrazně zlevní. Nebudeme se muset obávat ani přímé cenové konfrontace s čínským dovozem.
Věřím, že s touto kapacitou budeme, spolu s dalšími seriozními tuzemskými výrobci, přímým
partnerem i pro státní správu.”
Tímto všechny přínosy pro Českou republiku nekončí. Představitelé spolupracujících subjektů i
donátorů z Tchaj-wanu sdílí stejné hodnoty v otázce neziskových aktivit. Rozhodli se například
z měsíční produkce věnovat statisíce vyrobených respirátorů potřebným českým organizacím a
financovat i další projekty, založené na technologickém a obchodním partnerství česko-
tchajwanské spolupráce.
Zástupci společnosti InoCure doprovázeli předsedu Senátu Miloše Vystrčila na jeho cestě na Tchajwan a celou spolupráci s dárcem, společností Autoland vyjednali. V tomto týdnu dokončili jeho inženýři školení k obsluze linek přímo na Tchajwanu a stali se tak certifikovaným partnerem.
“Již dnes pracujeme na vývoji českého nano respirátoru FFP3, vysoce tenkých a prodyšných nano roušek i dalších technologických inovacích. V rámci společné dohody bude část provozní kapacity výrobních linek sloužit také dalšímu vývoji, k vědeckým a vzdělávacím účelům. Věříme,
že spolupráce inovativního vývoje, zkušené výroby a špičkových výrobních linek povede kezkvalitnění nabídky respirátorů na českém i evropském trhu. České firmy se v tomto oboru mohou stát významnou součástí evropské produkce a díky technologické síle vyvážet i do
dalších zemích světa. Jsme hrdi být součástí této iniciativy.” uzavírá Radovan Vacek, většinový majitel a jednatel společnosti InoCure s.r.o.

InoCure s.r.o. je technologicky orientovaná společnost. Byla založena především výzkumníky
(Matěj Buzgo, Jiří Pašta, Andrea Staffa) a inženýry (Miroslav Doupník a Martin Doupník) v
kombinaci s obchodními dovednostmi Radovana Vacka ve funkci generálního ředitele. Cílem
společnosti je nejen vyvíjet nové technologie, ale poskytnout zákazníkovi kompletní službu od
definice chemického procesu až po výstavbu výrobních zařízení. Její aktivity v oblasti Life-
sciences jsou komplexní a vedou až do fáze konečného produktu, včetně marketingu, prodeje a
podpory zákazníkům. Mezi klíčové přednosti společnosti patří patentované, vysoce produktivní
elektrody pro výrobu nanočástic a nanovláken. Více informací naleznete na webových
stránkách společnosti: www.inocure.cz